Raport EBI 8/2024 – Raport Roczny mPay Spółka Akcyjna za 2023 rok mPay Spółka Akcyjna

Zarząd spółki pod firmą mPay SA z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje raport okresowy roczny za rok obrotowy 2023 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Podstawa […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący nr 13/2024 – Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii P spółki mPay S.A.

Raport bieżący nr 13/2024 Data sporządzenia 15.03.2024r Temat: Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii P spółki mPay S.A. Podstawa prawna:   Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący nr 12/2024 – Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 29.02.2024r.

Raport bieżący nr 12/2024 Data sporządzenia: 01.03.2024r. Temat:  Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 29.02.2024r. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Treść raportu: Zarząd Spółki „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie […]

SZCZEGÓŁY

Raport Bieżący nr 11/2024 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Raport Bieżący nr 11/2024 Data: 1 marca 2024 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki Treść raportu: Zarząd […]

SZCZEGÓŁY

Raport Bieżący nr 10/2024 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mPay S.A. w dniu 29 lutego 2024 r.

Raport Bieżący nr 10/2024 Data: 29 lutego 2024 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mPay S.A. w […]

SZCZEGÓŁY

Raport Bieżący nr 9/2024 – Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mPay S.A. w dniu 29 lutego 2024  r.

Raport Bieżący nr 9/2024 Data: 29 lutego 2024 r. Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Temat: Wykaz osób […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący nr 8/2024 Nawiązanie współpracy z Jakubem Błaszczykowskim – Ambasadorem marki mPay

Raport bieżący nr 8/2024 Data sporządzenia 14.02.2024 r. Temat: nawiązanie współpracy z Jakubem Błaszczykowskim – Ambasadorem marki mPay Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR — informacje poufne. Treść raportu: Zarząd spółki działającej pod firmą […]

SZCZEGÓŁY

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mPay S.A.

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI „MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 29 LUTEGO 2024 R. W PRZEDMIOCIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [●]”. UCHWAŁA […]

SZCZEGÓŁY

Ogłoszenie z dnia 2 lutego 2024 r. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 29 lutego 2024 r.

Zarząd spółki pod firmą „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395, 399 § 3 w zw. z art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) […]

SZCZEGÓŁY