Piotr Polanowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Polanowski jest absolwentem University of London, Kings College London, BSc Business Management oraz Szkoły Głównej Handlowej, Magister Finansów i Bankowości. Pan Piotr Polanowski posługuje się biegle językiem angielski i francuskim.

Piotr Polanowski od 2000 roku związany jest z doradztwem corporate finance i bankowością inwestycyjną, w tym Deloitte & Touche CE dział tax & legal due diligence, Trigon Capital AS, FinCo Group S.A., obecnie jako Partner i Wiceprezes Zarządu Synerga+ S.A.

Piotr Polanowski posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) i jest obecnie Wiceprezesem Zarządu CFA Society Poland, a wcześniej Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Pan Piotr Polanowski występuje w krajowych i międzynarodowych sporach arbitrażowych i procesach sądowych w charakterze biegłego ds. analiz finansowych i wycen przedsiębiorstw.

Wykładowca w zakresie analiz finansowych, finansowania przedsiębiorstw i wycen.

Janusz Sobczyk – Członek Rady Nadzorczej

Janusz Sobczyk ukończył studia na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, kierunek organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem, uzyskując tytuł magistra inżyniera oraz na kierunku informatyka w zakresie informatyka stosowana, uzyskując tytuł inżyniera.
Janusz Sobczyk doświadczenie zawodowe zdobywał na Politechnice Częstochowskiej jako pracownik naukowy w Katedrze Informatyki Ekonomicznej na Wydziale Zarządzania, następnie pracował w SZEWOS S.A. z siedzibą w Częstochowie na stanowisku Kierownika ds. Marketingu. Później Pan Janusz Sobczyk związany był z GROUPON sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na stanowisku Account Representative, a od marca 2014 roku związany jest z GRUPĄ LEW S.A. z siedzibą w Częstochowie, zajmując najpierw stanowisko Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu, a następnie od maja 2018 roku pełniąc funkcję Członka Zarządu Dyrektora ds. Usług Płatniczych a od roku 2020 również Dyrektora Finansowego.
Janusz Sobczyk w okresie ostatnich trzech lat był członkiem organów zarządzających ani nadzorczych następującej spółki prawa handlowego: GRUPA LEW S.A. z siedzibą w Częstochowie członek zarządu.

Magdalena Saide – Członek Rady Nadzorczej

Magdalena Agnieszka Saide, magister ekonomii. W 2000 r. ukończyła Akademię Ekonomiczną w Katowicach – Wydział Ekonomii, Kierunek Finanse i Bankowość, Specjalność Rachunkowość.
Od 2007 roku czynny biegły rewident – wpisany na listę prowadzaną  przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewid. 10957.
Od czterech kadencji Członek Zarządu Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Częstochowie, gdzie pełni funkcję Sekretarza.
Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział w Częstochowie, gdzie w latach 2006-2010 była wykładowcą prowadząc kursy i szkolenia dla księgowych- bilansistów z zakresu rachunkowości i podatków.
Specjalista z zakresu Ustawy o rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowych posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe prowadząc księgi rachunkowe w spółkach kapitałowych, sporządzając jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych.
Od września 2011 roku pełni funkcję Głównego Księgowego w Grupa „LEW” Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie.

Jacek Bieniak – Członek Rady Nadzorczej

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze transakcyjnej i bieżącej podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w doradztwie korporacyjnym, fuzjach i przejęciach, transakcjach międzynarodowych oraz inwestycjach zagranicznych. Świadczy również usługi w zakresie restrukturyzacji i prawa upadłościowego. Wielokrotnie reprezentował wierzycieli w postępowaniach upadłościowych i naprawczych, a także dłużników w postępowaniach o ogłoszenie upadłości. W swojej praktyce zawodowej prowadził także szereg spraw z zakresu prawa pracy, m.in. doradzając przy zawieraniu układów zbiorowych pracy i negocjacjach ze związkami zawodowymi.
Wspiera Klientów włoskojęzycznych z różnych branż. Do grona obsługiwanych podmiotów należą m.in. Grupa Boryszew, Maflow BRS, Delfo Polska, Pini Group, RUG Riello, Riello Paliniki oraz MW Lublin. Pełni funkcję skarbnika we Włoskiej Izbie Handlowo-Przemysłowej w Polsce oraz członka Accademia Italiana della Cucina – włoskiej instytucji z wieloletnimi tradycjami. Zasiada w radach nadzorczych renomowanych spółek.
Jest współautorem licznych publikacji i komentarzy dotyczących Kodeksu spółek handlowych, spółki akcyjnej oraz spółki komandytowo-akcyjnej.
Posługuje się biegle językiem angielskim i włoskim.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Mariusz Chudzicki – Członek Rady Nadzorczej

Wiek 52 lata, żonaty, dwoje dzieci. Od 28 lat pracownik naukowy Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, której też jest absolwentem. Doktor nauk ekonomicznych. W ramach pracy na uczelni zarówno w działalności naukowej, jak i dydaktycznej zajmuje się zagadnieniami związanymi z finansami, bankowością i inwestycjami. W dorobku posiada ponad 60 publikacji z tego zakresu oraz nagrody Rektora za działalność naukową i organizacyjną. Promotor ponad 500 prac licencjackich i magisterskich.

Doświadczenie zawodowe obejmuje również pracę na wielu uczelniach w Polsce (WSB Nowy Sącz, WSZMiJO Katowice, WSM Warszawa, Akademia Polonijna, WSB Chorzów) oraz w ramach łączenia nauki z praktyką w bankach (Bank Śląski S.A., BIG Bank S.A. – specjalista ds. kredytów), przedsiębiorstwach usługowo – finansowych (Grupa Lew S.A. – członek zarządu, członek rady nadzorczej),  edukacyjnych (TEB Edukacja sp. z o.o. – dyrektor oddziałów), produkcyjnych (Wigolen S.A. – analityk).

Od 2010r. Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Częstochowie, gdzie jest współautorem wielu ekspertyz z zakresu ekonomii oraz współorganizatorem konferencji naukowych. Członek Zarządu Krajowego i Rady Programowej PTE.

Od 2016 r. Członek Społecznej Rady Gospodarczej przy Wojewodzie Śląskim.

 

 

 

 

Radosław Dudziński – Członek Rady Nadzorczej