Janusz Sobczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Janusz Sobczyk ukończył studia na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, kierunek organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem, uzyskując tytuł magistra inżyniera oraz na kierunku informatyka w zakresie informatyka stosowana, uzyskując tytuł inżyniera.
Janusz Sobczyk doświadczenie zawodowe zdobywał na Politechnice Częstochowskiej jako pracownik naukowy w Katedrze Informatyki Ekonomicznej na Wydziale Zarządzania, następnie pracował w SZEWOS S.A. z siedzibą w Częstochowie na stanowisku

Kierownika ds. Marketingu. Później Pan Janusz Sobczyk związany był z GROUPON sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na stanowisku Account Representative, a od marca 2014 roku związany jest z GRUPĄ LEW S.A. z siedzibą w Częstochowie, zajmując najpierw stanowisko Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu, a następnie od maja 2018 roku pełniąc funkcję Członka Zarządu Dyrektora ds. Usług Płatniczych a od roku 2020 również Dyrektora Finansowego.

Jacek Bieniak – Członek Rady Nadzorczej

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze transakcyjnej i bieżącej podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w doradztwie korporacyjnym, fuzjach i przejęciach, transakcjach międzynarodowych oraz inwestycjach zagranicznych. Świadczy również usługi w zakresie restrukturyzacji i prawa upadłościowego. Wielokrotnie reprezentował wierzycieli w postępowaniach upadłościowych i naprawczych, a także dłużników w postępowaniach o ogłoszenie upadłości. W swojej praktyce zawodowej prowadził także szereg spraw z zakresu prawa pracy, m.in. doradzając przy zawieraniu układów zbiorowych pracy i negocjacjach ze związkami zawodowymi.

Wspiera Klientów włoskojęzycznych z różnych branż. Do grona obsługiwanych podmiotów należą m.in. Grupa Boryszew, Maflow BRS, Delfo Polska, Pini Group, RUG Riello, Riello Paliniki oraz MW Lublin. Pełni funkcję skarbnika we Włoskiej Izbie Handlowo-Przemysłowej w Polsce oraz członka Accademia Italiana della Cucina – włoskiej instytucji z wieloletnimi tradycjami. Zasiada w radach nadzorczych renomowanych spółek.
Jest współautorem licznych publikacji i komentarzy dotyczących Kodeksu spółek handlowych, spółki akcyjnej oraz spółki komandytowo-akcyjnej.
Posługuje się biegle językiem angielskim i włoskim.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

dr Mariusz Chudzicki – Członek Rady Nadzorczej

Wiek 52 lata, żonaty, dwoje dzieci. Od 28 lat pracownik naukowy Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, której też jest absolwentem. Doktor nauk ekonomicznych. W ramach pracy na uczelni zarówno w działalności naukowej, jak i dydaktycznej zajmuje się zagadnieniami związanymi z finansami, bankowością i inwestycjami. W dorobku posiada ponad 60 publikacji z tego zakresu oraz nagrody Rektora za działalność naukową i organizacyjną. Promotor ponad 500 prac licencjackich i magisterskich.

Doświadczenie zawodowe obejmuje również pracę na wielu uczelniach w Polsce (WSB Nowy Sącz, WSZMiJO Katowice, WSM Warszawa, Akademia Polonijna, WSB Chorzów) oraz w ramach łączenia nauki z praktyką w bankach (Bank Śląski S.A., BIG Bank S.A. – specjalista ds. kredytów), przedsiębiorstwach usługowo – finansowych (Grupa Lew S.A. – członek zarządu, członek rady nadzorczej),  edukacyjnych (TEB Edukacja sp. z o.o. – dyrektor oddziałów), produkcyjnych (Wigolen S.A. – analityk).

Od 2010r. Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Częstochowie, gdzie jest współautorem wielu ekspertyz z zakresu ekonomii oraz współorganizatorem konferencji naukowych. Członek Zarządu Krajowego i Rady Programowej PTE.

Od 2016 r. Członek Społecznej Rady Gospodarczej przy Wojewodzie Śląskim.

 

Krzysztof Koza – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie Finansami i Bankowość na Politechnice Częstochowskiej.

Współzałożyciel i prezes zarządu Finvest Group, hubu inwestycyjnego, który zarządza czołowymi mediami finansowymi i inwestycyjnymi w Polsce oraz świadczy usługi consultingowe dla zagranicznych podmiotów z branży inwestycyjnej, które chcą wejść na rynek polski. Współzałożyciel i dyrektor finansowy studia deweloperskiego i wydawcy gier Gameparic. Przedsiębiorca i inwestor wielu startupów z rynku tradycyjnego oraz tzw. nowej ekonomii.

Swoją karierę zawodową rozpoczynał od stanowiska tradera, a następnie analityka rynków finansowych. Od 2015 roku zajmował stanowisko zastępcy dyrektora polskiego oddziału Admiral Markets oraz zastępcy dyrektora regionalnego Admiral Markets, gdzie był odpowiedzialny za nadzór procesów marketingowych oraz sprzedażowych na rynku polskim, czeskim, węgierskim oraz chorwackim.

Magdalena Saide – Członek Rady Nadzorczej

Magdalena Agnieszka Saide, magister ekonomii. W 2000 r. ukończyła Akademię Ekonomiczną w Katowicach – Wydział Ekonomii, Kierunek Finanse i Bankowość, Specjalność Rachunkowość.

Od 2007 roku czynny biegły rewident – wpisany na listę prowadzaną  przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewid. 10957.

Od czterech kadencji Członek Zarządu Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Częstochowie, gdzie pełni funkcję Sekretarza.
Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział w Częstochowie, gdzie w latach 2006-2010 była wykładowcą prowadząc kursy i szkolenia dla księgowych- bilansistów z zakresu rachunkowości i podatków.

Specjalista z zakresu Ustawy o rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowych posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe prowadząc księgi rachunkowe w spółkach kapitałowych, sporządzając jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych.
Od września 2011 roku pełni funkcję Głównego Księgowego w Grupa „LEW” Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie.