W 2020 roku „MPAY” Spółka akcyjna skorzystała z Dotacji na Kapitał Obrotowy w ramach działania 3.4. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Celem projektu było wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19 odnotował co najmniej 30% spadek obrotów miesięcznie w stosunku do odpowiedniego miesiąca roku ubiegłego.

Otrzymane dofinansowanie „MPAY” Spółka akcyjna przeznaczyła na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów, co przyczyniło się do poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Całkowity wkład Funduszy Europejskich w ramach projektu to 67 582,44 PLN.