Otwórz Aplikację,
zweryfikuj się teraz

Kto musi się zweryfikować?

Przejście procesu weryfikacji jest konieczne wtedy, gdy chcesz korzystać z pełnej funkcjonalności jaką daje Instrument Płatniczy mPay, a tym samym z wszystkich usług płatniczych dostępnych w ramach Aplikacji, czyli m.in. z przelewów między Użytkownikami mPay, możliwości wypłaty środków z Rachunku mPay, zamówienie karty płatniczej, a w przyszłości z innych usług płatniczych.

Kto nie musi się zweryfikować?

Jeżeli nie zdecydujesz się na przejście przez proces weryfikacji Twojej tożsamości to nie będziesz mógł korzystać z jego pełnej funkcjonalności Aplikacji. Jednakże, nadal będziesz mógł używać mPay m.in do:

 • kupowania biletów
 • płatności za parkowanie.

Nie ma przy tym znaczenia, czy płatności w Aplikacji dokonujesz przedpłaconą Portmonetką mPay, czy też kartą płatniczą.

Jak zweryfikować konto?

Proces weryfikacji jest prosty i w pełni bezpieczny. Wszystkie dane są przez nas gromadzone jedynie w niezbędnym zakresie i wyłącznie w celu wypełnienia obowiązków wynikających z Ustawy  Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej zwaną „Ustawą AML”)

Weryfikację przeprowadzisz w kilku prostych krokach:

 • Przygotuj dowód osobisty, paszport  lub pozwolenie na pobyt
 • Uruchom aplikację mPay
 • W prawym dolnym rogu zobaczysz czerwoną ikonkę z wykrzyknikiem, kliknij w nią
 • Wybierz opcję Zweryfikuj konto
 • Zaznacz w oświadczeniu opcję zgodną ze stanem rzeczywistym
 • Wybierz rodzaj dokumentu tożsamości
 • Zrób zdjęcie dowodu osobistego z przodu i z tyłu. Jeżeli posługujesz się innym dokumentem to postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji
  Zadbaj o dobre oświetlenie i zwróć uwagę, żeby nie zasłaniać żadnych danych.
 • Zrób selfie. Również zadbaj o dobre oświetlenie oraz żeby w zasięgu aparatu nie znajdowały się inne osoby. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji
 • Jeżeli selfie jest zgodne ze zdjęciem w dokumencie tożsamości , uzupełnij swoje dane.

Twoje konto zostało zweryfikowane!

Aby ułatwić proces przygotowaliśmy film instruktażowy, który znajdziesz na górze tej podstrony.


PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dlaczego została wprowadzona weryfikacja konta mPay?

Wprowadzenie weryfikacji, z którą może wiązać się wydanie Instrumentu Płatniczego mPay, wynika z konieczności dostosowania działalności mPay do wymogów polskiego prawa. Od lipca 2018 r. w Polsce obowiązuje Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jej zapisy nakładają na instytucje finansowe takie jak mPay, obowiązek dokonania w określonych sytuacjach identyfikacji i weryfikacji tożsamości Użytkowników. Właśnie dlatego wprowadziliśmy mechanizm weryfikacji.

Weryfikacja nie jest obowiązkowa. Przejście tego procesu jest konieczne dla tych osób, które chcą móc korzystać z pełnej funkcjonalności Instrumentu Płatniczego mPay, a tym samym ze wszystkich usług dostępnych w ramach Aplikacji.

Jeżeli nie zweryfikujesz swojego Konta mPay, stracisz możliwość korzystania z pełnej funkcjonalności, jaką daje Instrument Płatniczy mPay.

Tak. Brak weryfikacji nie ma wpływu na możliwość korzystania z usług dotyczących wnoszenia opłat za parkowanie, zakupu biletów oraz doładowań.

Tak. Brak weryfikacji nie ma wpływu na możliwość korzystania z dostępnych metod płatności. W dalszym ciągu możliwe będzie zasilanie elektronicznej portmonetki i korzystanie z niej do płatności, np. za bilety i parkowanie.

Beneficjent rzeczywisty to osoba sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem (w naszym wypadku – użytkownikiem aplikacji) poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

Jeżeli w Twoim przypadku taka osoba nie występuje i nikt nie sprawuje nad Tobą kontroli, w naszych formularzach w miejscach w których odpytujemy o beneficjenta rzeczywistego wybierz opcję „Jestem beneficjentem rzeczywistym i działam na swoją rzecz”

PEP (z angielskiego Politically Exposed Persons) to osoba fizyczna, która zajmuje eksponowane stanowisko polityczne albo pełni znaczącą funkcję publiczną. Wykaz stanowisk będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi

Twoje dane są w pełni bezpieczne i gromadzone wyłącznie w celu spełnienia prawnych obowiązków wynikających z Ustawy AML. Nie będziemy ich udostępniać, ani przetwarzać w jakichkolwiek innych celach.

Najczęstszym powodem niepowodzenia weryfikacji jest niezgodność wykonanego selfie ze zdjęciem. Sprawdź czy twarz jest dobrze oświetlona i czy w polu aparatu nie znajdują się inne osoby. Druga najczęstsza przyczyna to przysłonięta część informacji na dokumencie tożsamości.
Jeżeli otrzymałeś informację o odrzuconej weryfikacji, postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji i przejdź proces raz jeszcze.

Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji lub wskazówek, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 34 390 55 57 (pn.-pt. w godz. 8:00 – 18:00) lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres [email protected].

Od lipca 2018 r. w Polsce obowiązuje Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. „Ustawa AML”). Jej zapisy nakładają na instytucje finansowe takie jak mPay dodatkowe obowiązki. Jednym z nich jest konieczność dokonania w określonych sytuacjach identyfikacji i potwierdzenia tożsamości swoich Użytkowników. Właśnie dlatego dla osób, które będą chciały korzystać z wszystkich dostępnych funkcjonalności Aplikacji, wprowadziliśmy weryfikację Konta mPay, w wyniku której może dojść do wydania Instrumentu Płatniczego mPay.