2 lutego 2024 / Raporty bieżące, WZA

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mPay S.A.

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI „MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 29 LUTEGO 2024 R. W PRZEDMIOCIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO...
Czytaj więcej
2 lutego 2024 / Raporty bieżące, WZA

Ogłoszenie z dnia 2 lutego 2024 r. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 29 lutego 2024 r.

Zarząd spółki pod firmą "mPay" S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395, 399 § 3 w...
Czytaj więcej
2 lutego 2024 / Raporty bieżące, WZA

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd spółki pod firmą "mPay" S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395, 399 § 3 w...
Czytaj więcej
2 lutego 2024 / Raporty bieżące, Raporty EBI, WZA

Raport Bieżący EBI nr 3/2024, ESPI 7/2024 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mPay

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa,...
Czytaj więcej
2 lutego 2024 / Raporty bieżące, Raporty EBI, WZA

Raport bieżący nr EBI 2/2024, ESPI 6/2024 Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mPay

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa,...
Czytaj więcej
29 stycznia 2024 / Raporty bieżące, WZA

Raport ESPI 3/2024 Korekta ESPI 2/2024 Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 lub 2 ustawy o ofercie

Zarząd spółki "MPAY" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisaną do rejestru...
Czytaj więcej
24 stycznia 2024 / Raporty bieżące, WZA

Raport ESPI 2/2024 Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 lub 2 ustawy o ofercie

Działając w oparciu o art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej Zarząd spółki „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w...
Czytaj więcej
8 stycznia 2024 / Raporty bieżące, WZA

Raport ESPI 1/2024 Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 31.12.2023r.

Zarząd Spółki „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości publicznej informacje na temat działalności handlowej Spółki w okresie...
Czytaj więcej
8 stycznia 2024 / Raporty bieżące, WZA

Raport ESPI 80/2023 mPay zawarł umowę kredytową

Zarząd spółki działającej pod firmą "MPAY" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa,...
Czytaj więcej
8 stycznia 2024 / Raporty bieżące, WZA

Raport ESPI 79/2023 Zawarcie umowy z Animatorem Rynku dla akcji mPay spółka akcyjna

Zarząd spółki działającej pod firmą "MPAY" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa,...
Czytaj więcej
1 2 3 8