31 maja 2024 / Raporty bieżące, Raporty EBI, WZA

Raport bieżący 14/2024 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mPay

Raport Bieżący EBI nr 14/2024 Data: 31.05.2024 r. Temat: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mPay Podstawa Prawna: § 4 ust....
Czytaj więcej
31 maja 2024 / Raporty bieżące, WZA

Raport bieżący 13/2024 Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd spółki pod firmą "mPay" S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395, 399 § 3 w...
Czytaj więcej
15 marca 2024 / Raporty bieżące, WZA

Raport Bieżący nr 10/2024 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mPay S.A. w dniu 29 lutego 2024 r.

Raport Bieżący nr 10/2024 Data: 29 lutego 2024 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3...
Czytaj więcej
15 marca 2024 / Raporty bieżące, WZA

Raport Bieżący nr 9/2024 – Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mPay S.A. w dniu 29 lutego 2024  r.

Raport Bieżący nr 9/2024 Data: 29 lutego 2024 r. Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i...
Czytaj więcej
2 lutego 2024 / Raporty bieżące, WZA

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mPay S.A.

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI „MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 29 LUTEGO 2024 R. W PRZEDMIOCIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO...
Czytaj więcej
2 lutego 2024 / Raporty bieżące, WZA

Ogłoszenie z dnia 2 lutego 2024 r. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 29 lutego 2024 r.

Zarząd spółki pod firmą "mPay" S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395, 399 § 3 w...
Czytaj więcej
2 lutego 2024 / Raporty bieżące, WZA

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd spółki pod firmą "mPay" S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395, 399 § 3 w...
Czytaj więcej
2 lutego 2024 / Raporty bieżące, Raporty EBI, WZA

Raport Bieżący EBI nr 3/2024, ESPI 7/2024 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mPay

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa,...
Czytaj więcej
2 lutego 2024 / Raporty bieżące, Raporty EBI, WZA

Raport bieżący nr EBI 2/2024, ESPI 6/2024 Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mPay

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa,...
Czytaj więcej
1 2 3 9