Nazwa mPay S.A.
Ticker MPAY
Rynek notowań Alternatywny (NewConnect)
Przynależność do indeksu
Przynależność do sektora Usługi finansowe
Liczba akcji 67 399 784
Liczba akcji w obrocie 67 399 784
Kod papierów wartościowych (ISIN)
Animator Dom Maklerski Banku BPS S.A.
Grzybowska 81, 00-884 Warszawa
www.dmbps.pl———————————————————–

Dom Maklerski BDM s.a
Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała,
www.bdm.pl

Autoryzowany Doradca
Zarząd Andrzej Basiak – Prezes Zarządu
Karol Zielinski – Członek Zarządu

 

Dane teleadresowe:

mPay S.A.

ul. Jasna 1 lok. 421
00-013 Warszawa

tel: +48 34 390 55 57
e-mail: kontakt@mpay.com.pl