Nazwa mPay S.A.
Ticker MPAY
Rynek notowań Alternatywny (NewConnect)
Przynależność do indeksu PLMPAY000017
Przynależność do sektora Usługi finansowe
Liczba akcji 67 899 784
Liczba akcji w obrocie 67 899 784
Kod papierów wartościowych (ISIN)
Animator Dom Maklerski BOŚ S.A.
ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa
www.bossa.pl
Dom Maklerski BDM S.A.

Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała,
www.bdm.pl
Autoryzowany Doradca Spółka nie korzysta z sposób ciągły z usług autoryzowanego doradcy
Zarząd Andrzej Basiak – Prezes Zarządu
Karol Zielinski – Członek Zarządu

 

Dane teleadresowe:

mPay S.A.

ul. Jasna 1 lok. 421
00-013 Warszawa

tel: +48 34 390 55 57
e-mail: [email protected]