Raport Bieżący nr 9/2024 – Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mPay S.A. w dniu 29 lutego 2024  r.

Raport Bieżący nr 9/2024

Data: 29 lutego 2024 r.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Temat: Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mPay S.A. w dniu 29 lutego 2024  r.

Treść raportu:

Zarząd „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 70 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, poniżej przedstawia wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 lutego 2024 r. („NWZ”).

  1. Grupa „LEW” S.A. – 30.851.665 głosów, co stanowiło 851.665 głosów na NWZ i stanowi 45,44% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;
Podziel się ze znajomymi