MPAY SA (13/2024) Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mPay

Raport Bieżący nr 13/2024 Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego […]

SZCZEGÓŁY

MPAY SA (24/2024) Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mPay

Raport bieżący z plikiem 24/2024 Podstawa prawna: Inne uregulowania Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do […]

SZCZEGÓŁY

MPAY SA (14/2024) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mPay

Raport Bieżący nr 14/2024 Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego […]

SZCZEGÓŁY

MPAY SA (25/2024) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mPay

Raport bieżący z plikiem 25/2024 Podstawa prawna: Inne uregulowania Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący 14/2024 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mPay

Raport Bieżący EBI nr 14/2024 Data: 31.05.2024 r. Temat: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mPay Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika Nr 3 Informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki działającej pod firmą […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący 13/2024 Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd spółki pod firmą „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395, 399 § 3 w zw. z art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) […]

SZCZEGÓŁY

Raport Bieżący nr 10/2024 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mPay S.A. w dniu 29 lutego 2024 r.

Raport Bieżący nr 10/2024 Data: 29 lutego 2024 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mPay S.A. w […]

SZCZEGÓŁY

Raport Bieżący nr 9/2024 – Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mPay S.A. w dniu 29 lutego 2024  r.

Raport Bieżący nr 9/2024 Data: 29 lutego 2024 r. Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Temat: Wykaz osób […]

SZCZEGÓŁY

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mPay S.A.

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI „MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 29 LUTEGO 2024 R. W PRZEDMIOCIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [●]”. UCHWAŁA […]

SZCZEGÓŁY