Raport ESPI 3/2024 Korekta ESPI 2/2024 Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 lub 2 ustawy o ofercie

Zarząd spółki „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowegoprowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000172708, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, kapitał zakładowy w wysokości 10 109 967,60 złotych _”Spółka”_, przekazuje do publicznej wiadomości korektę Raportu bieżącego ESPI 2/2024. Przyczyną korekty jest brak załącznika w raporcie. W załączeniu treść zawiadomienia, którego dotyczył raport ESPI 2/2024.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podziel się ze znajomymi