1 września 2023 / Raporty bieżące, WZA

Raport bieżący ESPI 47/2023 Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Zarząd spółki działającej pod firmą "mPay" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa,...
Czytaj więcej
1 września 2023 / Raporty bieżące, WZA

Raport bieżący ESPI 46/2023 Powiadomienie o objęciu warrantów subskrypcyjnych przez Członków Zarządu Spółki

Zarząd spółki działającej pod firmą "mPay" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa,...
Czytaj więcej
1 września 2023 / Raporty bieżące, WZA

Raport bieżący ESPI 45/2023 Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 30.06.2023r.

Zarząd Spółki "MPAY" S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości publicznej informacje na temat działalności handlowej Spółki w okresie...
Czytaj więcej
19 sierpnia 2023 / WZA

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd spółki pod firmą "mPay" S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395, 399 § 3 w...
Czytaj więcej
3 lipca 2023 / Raporty bieżące, WZA

Raport bieżący ESPI 44/2023 Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej

Zarząd „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub „Emitent”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2023 roku Zwyczajne...
Czytaj więcej
3 lipca 2023 / Raporty bieżące, WZA

Raport bieżący ESPI 43/2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mPay S.A. w dniu 30 czerwca 2023 roku

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisanej...
Czytaj więcej
3 lipca 2023 / Raporty bieżące, WZA

Raport bieżący ESPI 42/2023 Informacja o odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki mPay S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisanej...
Czytaj więcej
3 lipca 2023 / Raporty bieżące, WZA

Raport bieżący ESPI 41/2023 Przyjęcie oświadczeń o objęciu i przydział warrantów subskrypcyjnych w ramach Programu Managerskiego Spółki na rok 2022

Zarząd „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2023 roku, na podstawie uchwały nr...
Czytaj więcej
9 czerwca 2023 / Raporty bieżące, Raporty EBI, WZA

Raport bieżący EBI 11/2023

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności...
Czytaj więcej
9 czerwca 2023 / Raporty bieżące, WZA

Raport bieżący 40/2023 Otrzymanie żądania w trybie art. 401 § 1 w zw. z § 4 KSH oraz uzupełnienie porządku obrad MPAY S.A.

Zarząd spółki pod firmą "mPay" S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ informuje, że w dniu 7 czerwca 2023 r. otrzymał...
Czytaj więcej