Raport EBI 8/2024 – Raport Roczny mPay Spółka Akcyjna za 2023 rok mPay Spółka Akcyjna

Zarząd spółki pod firmą mPay SA z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje raport okresowy roczny za rok obrotowy 2023 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Andrzej Basiak – Prezes Zarządu
  • Karol Zielinski – Członek Zarządu

Załączniki:

Raport roczny mPay za rok 2023

wyniki finansowe -prezentacja za 2023

Załącznik 1 sprawozdanie finansowe spolki z inf. dodatkowa

Załącznik 2 sprawozdanie z dzialalnosci spolki

Załącznik 3 Oświadczenie zarzadu 2023

Załącznik 4 Oświadczenie zarzadu 2023

Załącznik 5 sprawozdanie z badania sf za rok 2023

Podziel się ze znajomymi