Raport Bieżący nr 11/2024 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Raport Bieżący nr 11/2024

Data: 1 marca 2024 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Treść raportu:

Zarząd „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 29 lutego 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), na mocy uchwały nr  9 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki i uchwały nr 10 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki, odwołało z Rady Nadzorczej Spółki Pana Janusza Sobczyka oraz Pana Pawła Baranowskiego.

Ponadto, NWZ uchwałą nr 11 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki oraz uchwałą
nr 12 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby Pana Mariusza Chudzickiego oraz Panią Oksanę Yarema.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Spółka przekazuje informacje na temat nowych członków Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podziel się ze znajomymi