Raport bieżący nr 12/2024 – Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 29.02.2024r.

Raport bieżący nr 12/2024

Data sporządzenia: 01.03.2024r.

Temat:  Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 29.02.2024r.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółki „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości publicznej informacje na temat działalności handlowej Spółki w okresie 01-29.02.2024r.

Według danych pochodzących z systemu informatycznego, liczba kont użytkowników aplikacji „MPAY” na dzień 29.02.2024r. wynosiła 1,491 mln  i była większa
od liczby kont użytkowników na koniec stycznia o 21 tys.

Liczba kont użytkowników na dzień 28.02.2023r. wynosiła 1,203 tys., co oznacza dynamikę  wzrostu liczby użytkowników w ujęciu rocznym w wysokości 124 %.

 

Podziel się ze znajomymi