Raport bieżący nr 13/2024 – Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii P spółki mPay S.A.

Raport bieżący nr 13/2024

Data sporządzenia 15.03.2024r

Temat: Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii P spółki mPay S.A.

Podstawa prawna:   Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka”, „mPay”_ niniejszym informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 322/2024 z dnia 14 marca 2024 r. Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w dniu 14 marca 2024 r. do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect zostały wprowadzone 500 000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii P Spółki.

Podziel się ze znajomymi