Raporty bieżące

Raport okresowy EBI 4/2022 Raport Roczny mPay Spółka Akcyjna za 2021 rok mPay Spółka Akcyjna

Zarząd spółki pod firmą mPay SA z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje raport okresowy roczny za rok obrotowy 2021 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021. §5 ust. 1 […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 6/2022 Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 28.02.2022r.

Zarząd spółki „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości publicznej informacje na temat działalności handlowej Spółki w okresie 01-28.02.2022r. Według danych pochodzących z systemu informatycznego, liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 28.02.2022r. wynosiła […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 5/2022 mPay zawarł umowę z PKP InterCity.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 4/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mPay S.A. w dniu 28 stycznia 2022 roku.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 3/2022 Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 31.01.2022r.

Zarząd spółki „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości publicznej informacje na temat działalności handlowej Spółki w okresie 01-31.01.2022r. Według danych pochodzących z systemu informatycznego, liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 31.01.2022r. wynosiła […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący EBI 3/2022 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2022 roku.

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2022 roku. Raporty okresowe będą przekazywane w 2022 roku w następujących terminach: Raport roczny: – za 2021 […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący EBI 2/2022 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki mPay S.A.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący EBI 1/2022 Otrzymanie żądania w trybie art. 401 § 1 w zw. z § 4 KSH oraz uzupełnienie porządku obrad mPay Spółka Akcyjna

Zarząd spółki pod firmą „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 7 stycznia 2022 r. otrzymał od akcjonariusza Grupa „Lew” S.A. z siedzibą w Częstochowie („Grupa „Lew””), reprezentującego ponad 5% kapitału […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 2/2022 mPay otrzymał odpowiedz na wezwanie do przestrzegania postanowień umownych od BPS.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 1/2022 Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 31.12.2021r.

Zarząd spółki „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości publicznej informacje na temat działalności handlowej Spółki w okresie 01-31.12.2021r. Według danych pochodzących z systemu informatycznego, liczba kont użytkowników aplikacji mPay na dzień 31.12.2021r. […]

SZCZEGÓŁY