Raport bieżący 12/2020 – Sytuacja sprzedażowa spółki mPay S.A. w okresie kwiecień 2020 a czerwiec 2020 w kontekście epidemii koronawirusa.

Zarząd spółki działającej pod firmą mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące dynamiki sprzedaży w okresie epidemii koronawirusa. Pomiędzy kwietniem 2020 a czerwcem 2020 sprzedaż biletów komunikacji miejskiej, […]

SZCZEGÓŁY

Raport nr 7/2020 Treść uchwał podjętych na NWZA

Zarząd spółki pod firmą „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki, w załączeniu […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący 6/2020 Projekty uchwał dotyczących NWZA

Zarząd spółki pod firmą „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki, zwołując Nadzwyczajne […]

SZCZEGÓŁY

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

Zarząd spółki pod firmą „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki, niniejszym zwołuje […]

SZCZEGÓŁY

Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd spółki działającej pod firmą mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2020 roku. Raporty okresowe będą przekazywane w 2020 roku w następujących terminach: Raport […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący 3/2020 Wstępne szacunkowe dane finansowe za 2019 rok – uzupełnienie

Zarząd spółki działającej pod firmą mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne szacunki wyników finansowych Spółki za 2019 rok. Spółka informuje, że przedstawione dane finansowe są szacunkowe, a ich […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący 2/2020 Wstępne szacunkowe dane finansowe za 2019 rok

Zarząd spółki działającej pod firmą mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne szacunki wyników finansowych Spółki za 2019 rok. Spółka informuje, że przedstawione dane finansowe są szacunkowe, a ich […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący 1/2020 Powiadomienie o transakcji akcjonariusza dominującego

Zarząd ”MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki GRUPA „LEW” S.A. z siedzibą w Częstochowie informację, że spółka GRUPA „LEW” S.A. dokonała w dniu […]

SZCZEGÓŁY

Podpisanie umowy z biegłym rewidentem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok

Zarząd ”MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym została podpisana umowa na badanie sprawozdania finansowego Emitenta za 2019 rok z Zofią Skowron prowadzącą Biuro Biegłych Rewidentów „REWIZ” […]

SZCZEGÓŁY

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok

Zarząd ”MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta zgodnie z par. 18 ust. 2 pkt 8) Statutu Spółki, dokonała wyboru Zofii Skowron prowadzącej Biuro Biegłych Rewidentów „REWIZ” […]

SZCZEGÓŁY