Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zarząd spółki mPay SA z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu 7 marca 2019 roku powziął informację o ponownym wyborze złożonej przez Emitenta oferty, jako najkorzystniejszej, w organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa […]

SZCZEGÓŁY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 08 lutego 2019 roku, powziął informację o wyborze złożonej przez Emitenta oferty jako najkorzystniejszej w organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd […]

SZCZEGÓŁY

Korekta raportu bieżącego nr 28 z dnia 31.12.2018 roku

Zarząd mPay S.A.z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) przekazuje korektę raportu bieżącego nr 28 z dnia 31 grudnia 2018 r. Korekta raportu polega na sprostowaniu omyłki polegającej na podaniu błędnej końcowej daty rozliczenia transakcji dokonanych […]

SZCZEGÓŁY

Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 roku

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 roku. Raporty okresowe będą przekazywane w 2019 roku w następujących terminach: Raport roczny: – za 2018 […]

SZCZEGÓŁY

Transakcje Emitenta z podmiotem powiązanym

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 31 grudnia 2018 roku, nastąpiło rozliczenie transakcji handlowej z podmiotem powiązanym z Emitentem tj. ze spółką […]

SZCZEGÓŁY

Umowa znacząca

Zarząd „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 28 grudnia 2018 roku, Pan Andrzej Markiewicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta z […]

SZCZEGÓŁY

Rezygnacja osoby nadzorującej

Zarząd „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 28 grudnia 2018 roku, Pan Andrzej Markiewicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta z […]

SZCZEGÓŁY

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok

Zarząd ”MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Emitenta zgodnie z par. 18 ust. 2 pkt 8) Statutu Spółki, dokonała wyboru Zofii Skowron prowadzącej Biuro […]

SZCZEGÓŁY

Zawarcie umowy na zakup oprogramowania

Zarząd „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 28 grudnia 2018 roku zawarła ze spółką pod firmą Playada Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach […]

SZCZEGÓŁY

Zawiadomienie o wyborze oferty złożonej przez Emitenta

Zarząd mPay S.A. z siedzibą Warszawie (dalej „Emitent”) informuje, iż Miejska Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej „Zamawiający”) dokonała wyboru złożonej przez Emitenta oferty z dnia 07 grudnia 2018 roku. Oferta Emitenta […]

SZCZEGÓŁY
Chcesz szybko nadać Paczkę?

➡️ Już teraz nadawaj paczki bezpośrednio w aplikacji mPay

Wysyłaj prezenty do najbliższych 70% taniej!