Raport ESPI 68/2023 mPay zawarł umowę z PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

Zarząd spółki działającej pod firmą „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 „Spółka”, „mPay” niniejszym informuje, że Spółka w dniu 23 listopada 2023 r. zawarła ze spółką PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Morska 350A, 81-002 Gdynia, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000076705
„PKP SKM”, „Przewoźnik” umowę stanowiącą, że PKP SKM zleca mPay świadczenie usług obejmujących m.in. udostępnianie oferty Przewoźnika oraz prowadzenie sprzedaży biletów na wszystkie połączenia realizowane przez PKP SKM oraz Polregio S.A. w Województwie Pomorskim za pośrednictwem aplikacji mPay.


Podpisanie Umowy z PKP SKM jest bardzo znaczącym uzupełnieniem oferty mPay w woj. Pomorskim i spowoduje znaczny wzrost sprzedaży biletów kolejowych, które biorąc po uwagę wolumen oraz zaproponowaną marżę poprawią wyniki Spółki. Spółka spodziewa się również, że wprowadzanie biletów SKM spowoduje ogólnie zwiększenie popularności i używania aplikacji mPay w aglomeracji Trójmiejskiej i woj. Pomorskim.

PKP SKM to przewoźnik kolejowy specjalizujący się przewozach aglomeracyjnych w województwie pomorskim. W 2022 r. przewiózł prawie 44 mln pasażerów, co czyni go pod względem ilości sprzedanych biletów czwartym największym przewoźnikiem kolejowym w Polsce.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podziel się ze znajomymi