Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mPay S.A. w dniu 30 maja 2018 roku

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: „Emitent”_ działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu […]

SZCZEGÓŁY

Powołanie osób zarządzających

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 30 maja 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało w skład Rady Nadzorczej Emitenta Pana Piotra Polanowskiego do […]

SZCZEGÓŁY

Odwołanie osoby nadzorującej

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 30 maja 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta odwołało Pana Pawła Nowodzińskiego z pełnienia funkcji Przewodniczącego i Członka […]

SZCZEGÓŁY

Nałożenie na Emitenta kary upomnienia przez Organizatora Alternatywnego Systemu

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 24 maja 2018 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., podjął uchwałę nr 519/2018, w sprawie upomnienia Emitenta na podstawie § […]

SZCZEGÓŁY

Powołanie osoby zarządzającej

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 30 maja 2018 roku Rada Nadzorcza Emitenta, powołała Pana Jacka Bykowskiego w skład Zarządu Emitenta, powierzając mu funkcję […]

SZCZEGÓŁY

Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu Raport Kwartalny za I kwartał 2018 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1), ust. 4.1. i ust. 4.2. Załącznika nr 3 […]

SZCZEGÓŁY

Rezygnacja osoby nadzorującej

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 18 maja 2018 roku Pan Paweł Nowodziński, Przewodniczący Rady Nadzorczej, złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego i Członka […]

SZCZEGÓŁY

Zamierzona zmiana Statutu Emitenta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 maja 2018 roku

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki (pkt 12 ogłoszonego porządku obrad) wskazuje treść projektowanych zmian: § 7 ust. 1-3 Statutu Spółki dotychczasowa treść: 1. Kapitał […]

SZCZEGÓŁY

Rezygnacja osoby zarządzającej mPay S.A.

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 7 maja 2018 roku Pan Maciej Orzechowski, Prezes Zarządu, złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa i Członka Zarządu […]

SZCZEGÓŁY

Informacje zawarte w ogłoszeniu o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, dokonanym zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informacje zawarte w ogłoszeniu o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mPay S.A., które odbędzie się w Warszawie przy ul. Grochowskiej 21a, w dniu 30 […]

SZCZEGÓŁY