Raport ESPI 73/2023 mPay zawarł umowę z LiveKid Sp. z o.o.

Zarząd spółki działającej pod firmą „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 „Spółka”, „mPay” niniejszym informuje, że Spółka w dniu 06.12.2023 r. zawarła z LiveKid Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Energetyczna 6 lok. 7, 53-330 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000703738 „LiveKid”, „Agent” umowę w zakresie świadczenia usług płatniczych na rzecz Użytkowników przez mPay za pośrednictwem LiveKid, który działa w charakterze Agenta mPay.

LiveKid to lider na rynku oprogramowania do zarządzania żłobkami i przedszkolami. Platforma upraszcza komunikację z rodzicami, rozliczenia, płatności oraz prowadzenie dokumentacji placówki edukacyjnej. Obecnie Agent obsługuje 2500 klientów _żłobków i przedszkoli_ w Polsce.


LiveKid będzie działał w charakterze Agenta mPay wyłącznie w zakresie świadczenia na rzecz Użytkowników następujących usług płatniczych:


• przyjmowanie środków pieniężnych w formie bezgotówkowej na Rachunek i dokonywanie wypłat środków pieniężnych w formie bezgotówkowej z Rachunku oraz podejmowanie wszelkich działań niezbędnych do prowadzenia Rachunku,
• wykonywanie transakcji płatniczych poprzez wykonywanie usługi polecenia przelewu lub stałych zleceń w rozumieniu przepisów UUP,


• wydawanie Instrumentów płatniczych

Podpisanie Umowy z LiveKid jest znaczącym uzupełnieniem oferty mPay w zakresie usług Spółki dla B2B. Według prognoz Spółki szacowana wartość transakcji wynikająca z realizacji przedmiotowej umowy pozwoli Spółce na zwiększenie liczby użytkowników aplikacji i w konsekwencji znacznie zwiększy wartość realizowanych transakcji. Według wstępnych szacunków w 2024 roku planowana wartość transakcji _TTV_ realizowana za pośrednictwem LiveKid wyniesie co najmniej 1/3 całości opłat przechodzących przez system LiveKid, który w tym roku wg. uzyskanych przez Spółkę informacji zamknie się kwotą 750 mln PLN mln zł. Ze względu na kompleksową obsługę klientów i Systemu LiveKid współpraca na podstawie omawianej Umowy z LiveKid powinna w 2024 toku wygenerować dla Spółki marżę lepszą niż zwyczajowo osiąga się na usłudze płatniczej z tendencją rosnącą w następnych latach.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podziel się ze znajomymi