Komunikat Zarządu w sprawie uzyskania przez Spółkę mPay S.A. zezwolenia na świadczenie usług jako KIP

Komunikat Zarządu w sprawie uzyskania przez Spółkę mPay S.A. zezwolenia na świadczenie usług jako KIP

SZCZEGÓŁY

Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki mPay S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje o złożeniu w dniu 04 sierpnia 2016 roku przez Pana Michała Bieniaka pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na […]

SZCZEGÓŁY

Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie mPay S.A. w dniu 30.06.2016 r.

Zarząd Spółki MPAY S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MPAY S.A., które odbyło się w dniu 30.06.2016 r. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku […]

SZCZEGÓŁY

Umieszczenie na wniosek akcjonariusza zmiany uchwały na ZWZA na dzień 30 czerwca 2016 r.

Zarząd mPay S.A. informuje, iż w dniu 12 czerwca 2016 roku otrzymał żądanie od akcjonariusza Spółki, tj. Grupa LEW S.A., działającego na podstawie art. 401 §1 K.S.H., reprezentującego co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta, […]

SZCZEGÓŁY

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30.06.2016 r.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Zarząd mPay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej informacji wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów […]

SZCZEGÓŁY

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2016 r.

SZCZEGÓŁY

MPAY SA Zmiana harmonogramu przekazywania raportów okresowych w roku 2016 Raport Bieżący nr 6/2016

MPAY SA Zmiana harmonogramu przekazywania raportów okresowych w roku 2016
Raport Bieżący nr 6/2016

SZCZEGÓŁY

Korekta do Raportu rocznego za rok 2015 z dnia 25.04.2016

Zarząd mPay S.A. przekazuje w załączeniu korektę do Raportu rocznego za rok 2015. Korekta dotyczy Załącznika do Raportu Rocznego – Informacja Dodatkowa. Przyczyną korekty jest omyłkowe umieszczenie w załączniku nr 1 do Informacji Dodatkowej błędnej […]

SZCZEGÓŁY

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

SZCZEGÓŁY

Odwołanie Członka Rady Nadzorczej

Odwołanie Członka Rady Nadzorczej

SZCZEGÓŁY
Resize text-+=