Raport bieżący ESPI 18/2023 Podpisanie aneksu do umowy przedwstępnej z GPW S.A. i GPW Private Market

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy […]

SZCZEGÓŁY

Raport okresowy EBI 6/2023 Raport Roczny mPay Spółka Akcyjna za 2022 rok

Data publikacji 21 marca 2023 r. Zarząd spółki pod firmą mPay SA z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje raport okresowy roczny za rok obrotowy 2022 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 17/2023 Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 28.02.2023r.

Data publikacji 01.03.2023 Zarząd Spółki „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości publicznej informacje na temat działalności handlowej Spółki w okresie 01-28.02.2023r. Według danych pochodzących z systemu informatycznego, liczba kont użytkowników aplikacji „MPAY” […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 16/2023 mPay podpisał umowę z Planet Pay w zakresie wydawania kart debetowych dla użytkowników mPay

Data publikacji 01.03.2023 Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący EBI 5/2023 Powołanie i odwołanie osób nadzorujących mPay Spółka Akcyjna

Data publikacji 28.02.2023 Zarząd „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 28 lutego 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta: 1. powołało w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 14/2023 Informacja o odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki mPay S.A. z siedzibą w Warszawie

Data publikacji 28.02.2023 Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 13/2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mPay S.A. w dniu 28 lutego 2023 roku.

Data publikacji 28.02.2022 Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 12/2023 Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej mPay Spółka Akcyjna

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący EBI 4/2023 Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej mPay Spółka Akcyjna

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 11/2023 Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy […]

SZCZEGÓŁY