Raport bieżący nr 8/2024 Nawiązanie współpracy z Jakubem Błaszczykowskim – Ambasadorem marki mPay

Raport bieżący nr 8/2024

Data sporządzenia 14.02.2024 r.

Temat: nawiązanie współpracy z Jakubem Błaszczykowskim – Ambasadorem marki mPay

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR — informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki działającej pod firmą „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka”, „mPay”_ niniejszym informuje, że w dniu 14 lutego 2024 roku została zawarta Umowa Marketingowo-Inwestorska z Panem Jakubem Błaszczykowskim, który został Ambasadorem marki mPay.

W wyniku zawarcia powyższej Umowy poza wynagrodzeniem za wykorzystanie wizerunku Spółka zobowiązała się spowodować, że Pan Jakub Błaszczykowski w pierwszym roku współpracy otrzyma możliwość objęcia lub nabycia po cenie nominalnej 540 tys. szt. akcji Spółki. Zgodnie z umową, współpraca z Panem Jakubem Błaszczykowskim jest ukierunkowana na utrwalenie i spotęgowanie renomy marki mPay oraz zwiększenie dostępności usług marki mPay na rynku. Zgodnie z umową, współpraca z Ambasadorem będzie w szczególności opierać się na promowaniu marki Spółki oraz jej produktów przez Ambasadora, przy wykorzystaniu wizerunku. Spółka uzyskała prawa do wykorzystania wizerunku na następujących polach eksplantacji: w kanale tradycyjnym; Telewizja, Radio, Internet i Outdoor. W mediach społecznościowych należących do Spółki tj. Facebook, Instagram, TikTok, Linkedln, Youtube oraz w kanałach własnych należących do Spółki, czyli w aplikacji mobilnej, stronie internetowej, Newsletterze i w podkaście z udziałem Ambasadora, PR. Ponadto Ambasador zapewnił udział osobisty w dwóch Eventach organizowanych przez Spółkę i udział w konkursie dla użytkowników marki mPay.

Pierwszy etap współpracy stron obejmuje okres od dnia zawarcia umowy do 31.12.2024, z możliwością kontynuowania współpracy przez okres trzech lat, lecz nie dłużej niż do 31 grudnia 2026 roku.

Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na jej prawdopodobnie istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz gospodarczej Spółki, a także potencjalnie wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Podziel się ze znajomymi