Rezygnacja osoby zarządzającej mPay S.A.

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 7 maja 2018 roku Pan Maciej Orzechowski, Prezes Zarządu, złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa i Członka Zarządu […]

SZCZEGÓŁY

Powołanie osoby zarządzającej

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu wczorajszym tj. w dniu 25 kwietnia 2018 roku Rada Nadzorcza powołała nowego Członka Zarządu w osobie Pana Bartłomieja Smoka. Pan Bartłomiej Smok […]

SZCZEGÓŁY

Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu […]

SZCZEGÓŁY

Przekroczenie progu 20% kapitałów własnych w zakresie transakcji z Grupą „LEW”

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Emitent”_ informuje, iż w dniu 11 kwietnia 2018 roku zawarł z Grupą „LEW” Spółka Akcyjna […]

SZCZEGÓŁY

Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu Raport Kwartalny za I kwartał 2018 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1), ust. 4.1. i ust. 4.2. Załącznika nr 3 […]

SZCZEGÓŁY

Usunięcie awarii serwera produkcyjnego dla aplikacji „mPay płatności mobilne”.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu […]

SZCZEGÓŁY

Migracja użytkowników do nowego systemu informatycznego dla aplikacji „mPay płatności mobilne”.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu […]

SZCZEGÓŁY

Awaria serwera produkcyjnego dla aplikacji „mPay płatności mobilne” MPAY S.A.

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Emitent” informuje, iż w dniu wczorajszym tj. w dniu 30 stycznia 2018 roku, została zdiagnozowana awaria serwera produkcyjnego dla aplikacji „mPay płatności mobilne” uniemożliwiająca prawidłowe działanie systemu […]

SZCZEGÓŁY

Zawarcie przez Emitenta umów przeniesienia praw autorskich do oprogramowania.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu […]

SZCZEGÓŁY

Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku. Raporty okresowe będą przekazywane w 2018 roku w następujących terminach: Raport roczny: za 2017 rok […]

SZCZEGÓŁY
Resize text-+=