Raport bieżący EBI 3/2021 Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu

Zarząd spółki mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29 stycznia 2021 roku Pan Krzysztof Hejduk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta z […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący EBI 2/2021 Informacja o uchwałach Rady Nadzorczej

Zarząd spółki mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację, że otrzymał wiadomość od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, że podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Emitenta które odbyło się w dniu 29 […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący EBI/ESPI 1/2021 Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 31.10.2020r.

Zarząd spółki mPay S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości publicznej informacje na temat działalności handlowej Spółki w okresie 01– 31.10.2020r. Według danych pochodzących z systemu informatycznego, liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 31.10.2020r. […]

SZCZEGÓŁY

Informacja o uchwałach Rady Nadzorczej

Zarząd spółki mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację, że otrzymał informację od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, że podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Emitenta które odbyło się w dniu 14 […]

SZCZEGÓŁY

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA

Zarząd mPAY SA („Spółka”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2020 roku („ZWZ”) akcjonariuszem posiadającym ponad 5% głosów na tym ZWZ była – GRUPA LEW SA, która […]

SZCZEGÓŁY

Treść uchwał WZA

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 31.08.2020 roku. WZA_mPay_31082020

SZCZEGÓŁY

Informacja o dokumencie otrzymanym od akcjonariusza

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść dokumentu otrzymanego od akcjonariusza Grupa „LEW” S.A. z siedzibą w Częstochowie Wniosek Grupa LEW SA – akcjonariusza mPay SA o zmianę w porządku […]

SZCZEGÓŁY

raport bieżący 13/2020 – Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mPay S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy […]

SZCZEGÓŁY

raport bieżący 14/2020 – Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki mPay S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 roku na godzinę 12:00. Treść projektów uchwał […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący 12/2020 – Sytuacja sprzedażowa spółki mPay S.A. w okresie kwiecień 2020 a czerwiec 2020 w kontekście epidemii koronawirusa.

Zarząd spółki działającej pod firmą mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące dynamiki sprzedaży w okresie epidemii koronawirusa. Pomiędzy kwietniem 2020 a czerwcem 2020 sprzedaż biletów komunikacji miejskiej, […]

SZCZEGÓŁY