Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2017 roku

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 roku na godzinę 12.00. Treść […]

SZCZEGÓŁY

Informacje zawarte w ogłoszeniu o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, dokonanym zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje zawarte w ogłoszeniu o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mPay S.A., które odbędzie się w Warszawie przy ul. Grochowskiej 21a, w dniu 27 […]

SZCZEGÓŁY

Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku

Zarząd mPay S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2017 roku. Załączniki mPay SA raport kwartalny Q1 2017

SZCZEGÓŁY

Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 28 lutego 2017 roku zawarł z Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach jako zamawiającym umowę nr RSP/2/PS/98/DO/77/2017, której […]

SZCZEGÓŁY

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2017

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2017

SZCZEGÓŁY

Wygaśnięcie umowy z autoryzowanym doradcą Stein Capital Advisors sp. z o.o.

Zarząd mPay S.A. („mPay”, „Emitent”) informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 13/2015 z dnia 2 października 2015 roku o zawarciu ze Stein Capital Advisors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowy […]

SZCZEGÓŁY

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii M na rynku NewConnect

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd mPay S.A. („mPay”, „Emitent”) informuje, że w dniu 5 grudnia 2016 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 1296/2016 w sprawie wyznaczenia […]

SZCZEGÓŁY

Wprowadzenie akcji serii M spółki mPay S.A. do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect

Zarząd mPay S.A. („mPay”, „Emitent”) informuje, że w dniu 29 listopada 2016 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 1267/2016 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na […]

SZCZEGÓŁY

Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki mPay S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje o powołaniu w dniu 30 września 2016 roku Pana Andrzeja Markiewicza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta począwszy od dnia 1 października 2016 […]

SZCZEGÓŁY

Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Zwyczajne Walne Zgromadzenie mPay S.A. w dniu 30.09.2016 r.

Zarząd Spółki MPAY S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MPAY S.A., które odbyło się w dniu 30.09.2016 r. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego […]

SZCZEGÓŁY