Transakcje Emitenta z podmiotem powiązanym

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 31 grudnia 2018 roku, nastąpiło rozliczenie transakcji handlowej z podmiotem powiązanym z Emitentem tj. ze spółką pod firmą Grupa „LEW” S.A. z siedzibą w Częstochowie. Wartość towarów dostarczonych w ramach powyższej transakcji stanowi kwotę 897.432,60 PLN. Jednocześnie Emitent informuje, iż suma wszystkich transakcji rozliczonych z podmiotem powiązanym jakim jest Grupa „LEW” S.A z siedzibą w Częstochowie w okresie od dnia 01 lipca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 3.770.451,51 zł. Emitent oświadcza, iż wszystkie transakcje dokonane z podmiotem powiązanym jakim jest spółka pod firmą Grupa „LEW” S.A. z siedzibą w Częstochowie miały charakter rynkowy.

Podstawa prawna:

Art 17 ust.1 MAR

Podziel się ze znajomymi