Informacja o wstępnych, szacunkowych, nieaudytowanych wybranych danych finansowych Spółki

Zarząd spółki pod firmą mPay SA z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o wstępnych, szacunkowych, nieaudytowanych wybranych danych finansowych Spółki za rok obrotowy 2018 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018.
Powyższe dane zostały obliczone według aktualnej i najlepszej wiedzy Zarządu Spółki i mogą ulec zmianie. Sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 rok jest nadal w trakcie przygotowywania.

Zarząd podkreśla, że przedstawione powyżej dane finansowe mają charakter wstępny i szacunkowy. Ostateczne dane finansowe zostaną przekazane do wiadomości publicznej w raporcie rocznym za rok 2018, który zostanie opublikowany w dniu 20 marca 2019.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Załączniki

Podziel się ze znajomymi