Raporty bieżące

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30.06.2016 r.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Zarząd mPay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej informacji wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów […]

SZCZEGÓŁY

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2016 r.

SZCZEGÓŁY

MPAY SA Zmiana harmonogramu przekazywania raportów okresowych w roku 2016 Raport Bieżący nr 6/2016

MPAY SA Zmiana harmonogramu przekazywania raportów okresowych w roku 2016
Raport Bieżący nr 6/2016

SZCZEGÓŁY

Korekta do Raportu rocznego za rok 2015 z dnia 25.04.2016

Zarząd mPay S.A. przekazuje w załączeniu korektę do Raportu rocznego za rok 2015. Korekta dotyczy Załącznika do Raportu Rocznego – Informacja Dodatkowa. Przyczyną korekty jest omyłkowe umieszczenie w załączniku nr 1 do Informacji Dodatkowej błędnej […]

SZCZEGÓŁY

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

SZCZEGÓŁY

Odwołanie Członka Rady Nadzorczej

Odwołanie Członka Rady Nadzorczej

SZCZEGÓŁY

Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mPay S.A. w dniu 30.03.2016

Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mPay S.A. w dniu 30.03.2016

SZCZEGÓŁY

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.03.2016 r.

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.03.2016 r.

SZCZEGÓŁY

MPAY SA Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki mPay SA na dzień 30 marca 2016 r.

MPAY SA Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki mPay SA na dzień 30 marca 2016 r.

SZCZEGÓŁY

Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

SZCZEGÓŁY