Raport bieżący EBI 6/2021 ESPI 5/2021 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego.

Zarząd Spółki mPay S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że dnia 03 lutego 2021 roku powziął informację o rejestracji w dniu 03 lutego 2021 roku przez Sąd Rejonowy w dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 4/2021 Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 31.01.2021r.

Zarząd spółki mPay S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości publicznej informacje na temat działalności handlowej Spółki w okresie 01– 31.01.2021r. Według danych pochodzących z systemu informatycznego, liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 31.01.2021r. […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący EBI 5/2021 ESPI 3/2021 Podpisanie warunkowej umowy sprzed. akcji Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. (dalej: DM BPS S.A.) pomiędzy MPAY S.A. oraz Bank Polskiej Spółdzielczości (BP S.A.)

Działając w oparciu o art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR Zarząd spółki „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący EBI 4/2021 ESPI 2/2021 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021 roku.

Treść raportu: Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021 roku. Raporty okresowe będą przekazywane w 2021 roku w następujących terminach: Raport roczny: – […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący EBI 3/2021 Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu

Zarząd spółki mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29 stycznia 2021 roku Pan Krzysztof Hejduk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta z […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący EBI 2/2021 Informacja o uchwałach Rady Nadzorczej

Zarząd spółki mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację, że otrzymał wiadomość od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, że podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Emitenta które odbyło się w dniu 29 […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący EBI/ESPI 1/2021 Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 31.10.2020r.

Zarząd spółki mPay S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości publicznej informacje na temat działalności handlowej Spółki w okresie 01– 31.10.2020r. Według danych pochodzących z systemu informatycznego, liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 31.10.2020r. […]

SZCZEGÓŁY

Informacja o uchwałach Rady Nadzorczej

Zarząd spółki mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację, że otrzymał informację od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, że podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Emitenta które odbyło się w dniu 14 […]

SZCZEGÓŁY

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA

Zarząd mPAY SA („Spółka”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2020 roku („ZWZ”) akcjonariuszem posiadającym ponad 5% głosów na tym ZWZ była – GRUPA LEW SA, która […]

SZCZEGÓŁY

Treść uchwał WZA

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 31.08.2020 roku. WZA_mPay_31082020

SZCZEGÓŁY
Resize text-+=