Raport bieżący ESPI 28/2021 Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie MPAY S.A.

Zarząd spółki pod firmą „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 _1_ § 1 i 2 oraz art. 402 _2_ Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 27/2021 Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 31.05.2021r.

Raport bieżący nr 27/2021 Data sporządzenia 02.06.2021r Skrócona nazwa emitenta: „MPAY” S.A. Temat Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 31.05.2021r. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Treść raportu Zarząd spółki „MPAY” […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący EBI 11/2021 Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku mPay Spółka Akcyjna

Zarząd spółki pod firmą „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2021 roku wraz z prezentacją. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 26/2021 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki MPAY S.A.

Działając w oparciu o art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej Zarząd spółki „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 25/2021 Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 30.04.2021r. MPAY S.A.

Zarząd spółki mPay S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości publicznej informacje na temat działalności handlowej Spółki w okresie 01– 30.04.2021r. Według danych pochodzących z systemu informatycznego, liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 30.04.2021r. […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 24/2021 Zawiadomienie o zawarciu porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 i 6 Ustawy o ofercie publicznej MPAY S.A.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 23/2021 Zawiadomienie o objęciu akcji Spółki MPAY S.A.

Działając w oparciu o art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR Zarząd spółki „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 22/2021 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki MPAY S.A.

Działając w oparciu o art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej Zarząd spółki „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 21/2021 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki MPAY S.A.

Działając w oparciu o art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej Zarząd spółki „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 20/2021 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki MPAY S.A.

Działając w oparciu o art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej Zarząd spółki „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru […]

SZCZEGÓŁY