Raport bieżący ESPI 25/2021 Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 30.04.2021r. MPAY S.A.

Zarząd spółki mPay S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości publicznej informacje na temat działalności handlowej Spółki w okresie 01– 30.04.2021r.
Według danych pochodzących z systemu informatycznego, liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 30.04.2021r. wynosiła 508,1tys.
Liczba użytkowników na dzień 30.04.2020r. wynosiła 293,9 tys., co oznacza 72,9% wzrost liczby użytkowników w ujęciu rocznym.

Podziel się ze znajomymi