Raporty bieżące

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2016

Zarząd mPay S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016 roku. RAPORTY KWARTALNE: – raport za IV kwartał 2015 r. – w dniu 15 lutego 2016 roku – raport za I kwartał […]

SZCZEGÓŁY

Raport Roczny mPay S.A. za rok 2015

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości Raport Roczny za rok obrotowy 2015. PODSTAWA PRAWNA § 5 ust.1 pkt 2 i ust. 6.1-6.3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i […]

SZCZEGÓŁY

Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mPay S.A. w dniu 30.12.2015r.

Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mPay S.A. w dniu 30.12.2015r.

SZCZEGÓŁY

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.12.2015r.

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.12.2015r.

SZCZEGÓŁY

MPAY SA Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZA

MPAY SA Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZA

SZCZEGÓŁY

Nabycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej

Zarząd mPpay S.A. działając na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oświadcza, że w dniu 28.12.2015 r. otrzymał od pana Andrzeja Basiaka zawiadomienie złożone na podstawie art. […]

SZCZEGÓŁY

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M

SZCZEGÓŁY

Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd mPay S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 04.11.2015 r. Zarząd podpisał wstępne umowy sprzedaży urządzeń elektronicznych z współpracującym kontrahentem. Realizacja sprzedaży będzie następować w trzech transzach do 31 grudnia 2015 r. Całkowity przychód […]

SZCZEGÓŁY

MPAY SA Zawarcie znaczącej umowy

MPAY SA Zawarcie znaczącej umowy

SZCZEGÓŁY

Rezygnacja Prezesa Zarządu z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki

Ze skutkiem na 9 października 2015 roku Jacek Bykowski rezygnuje z funkcji Prezesa Zarządu spółki mPay S.A. Pod jego kierownictwem spółka zdecydowanie poprawiła wyniki finansowe, po raz pierwszy w swojej historii osiągając zysk, wprowadziła na […]

SZCZEGÓŁY