Raport bieżący ESPI 27/2021 Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 31.05.2021r.

Raport bieżący nr 27/2021 Data sporządzenia 02.06.2021r

Skrócona nazwa emitenta: „MPAY” S.A. Temat

Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 31.05.2021r. Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu
Zarząd spółki „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości publicznej informacje na temat działalności handlowej Spółki w okresie 01– 31.05.2021r.
Według danych pochodzących z systemu informatycznego, liczba użytkowników aplikacji „MPAY” na dzień 31.05.2021r. wynosiła 527 tys.
Liczba użytkowników na dzień 31.05.2020r. wynosiła 308,3 tys., co oznacza 70,92 % wzrost liczby użytkowników w ujęciu rocznym.

Podziel się ze znajomymi