Raporty bieżące

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii M na rynku NewConnect

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd mPay S.A. („mPay”, „Emitent”) informuje, że w dniu 5 grudnia 2016 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 1296/2016 w sprawie wyznaczenia […]

SZCZEGÓŁY

Wprowadzenie akcji serii M spółki mPay S.A. do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect

Zarząd mPay S.A. („mPay”, „Emitent”) informuje, że w dniu 29 listopada 2016 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 1267/2016 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na […]

SZCZEGÓŁY

Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki mPay S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje o powołaniu w dniu 30 września 2016 roku Pana Andrzeja Markiewicza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta począwszy od dnia 1 października 2016 […]

SZCZEGÓŁY

Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Zwyczajne Walne Zgromadzenie mPay S.A. w dniu 30.09.2016 r.

Zarząd Spółki MPAY S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MPAY S.A., które odbyło się w dniu 30.09.2016 r. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego […]

SZCZEGÓŁY

MPAY SA (11/2016) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30.09.2016 r.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Zarząd mPay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej informacji wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów […]

SZCZEGÓŁY

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 września 2016

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mPay S.A, które odbędzie się w Warszawie w dniu 30 września 2016 r. o godz. 11.00, w siedzibie Spółki przy ul. Grochowskiej 21a, […]

SZCZEGÓŁY

Komunikat Zarządu w sprawie uzyskania przez Spółkę mPay S.A. zezwolenia na świadczenie usług jako KIP

Komunikat Zarządu w sprawie uzyskania przez Spółkę mPay S.A. zezwolenia na świadczenie usług jako KIP

SZCZEGÓŁY

Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki mPay S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje o złożeniu w dniu 04 sierpnia 2016 roku przez Pana Michała Bieniaka pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na […]

SZCZEGÓŁY

Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie mPay S.A. w dniu 30.06.2016 r.

Zarząd Spółki MPAY S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MPAY S.A., które odbyło się w dniu 30.06.2016 r. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku […]

SZCZEGÓŁY

Umieszczenie na wniosek akcjonariusza zmiany uchwały na ZWZA na dzień 30 czerwca 2016 r.

Zarząd mPay S.A. informuje, iż w dniu 12 czerwca 2016 roku otrzymał żądanie od akcjonariusza Spółki, tj. Grupa LEW S.A., działającego na podstawie art. 401 §1 K.S.H., reprezentującego co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta, […]

SZCZEGÓŁY