Raport kwartalny za II kwartał 2012 roku

Raport kwartalny za II kwartał 2012 roku Załączniki RAPORT_KWARTALNY_II_KW_2012.pdf

SZCZEGÓŁY

Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące spółkę: Piotr Warsicki – Prezes […]

SZCZEGÓŁY

Raport Roczny MPAY SA za rok 2011

Raport Roczny MPAY SA za rok 2011 Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu Raport Roczny za rok obrotowy 2011. PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące […]

SZCZEGÓŁY

Raport kwartalny za IV kwartał 2011 roku

Zarząd MPAY S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2011 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w […]

SZCZEGÓŁY

Raport kwartalny za III kwartał 2011 r.

Zarząd Spółki MPAY S.A przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego kwartalnego za III kwartał 2011 r. PODSTAWA PRAWNA : § 5 ust. 4.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i […]

SZCZEGÓŁY