Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

Zarząd mPay S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2017 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w […]

SZCZEGÓŁY

Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku

Zarząd mPay S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2017 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w […]

SZCZEGÓŁY

Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku

Zarząd mPay S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2017 roku. Załączniki mPay SA raport kwartalny Q1 2017

SZCZEGÓŁY

Raport Roczny mPay S.A. za 2016 rok

Zarząd „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu Raport Roczny za rok obrotowy 2016. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 i 6.1.-6.3. Załącznika Nr 3 „Informacje bieżące i okresowe […]

SZCZEGÓŁY

Raport Kwartalny za III kwartał 2016

Zarząd spółki MPAY S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za III kwartał 2016 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu […]

SZCZEGÓŁY

Raport Kwartalny za II kwartał 2016

Zarząd spółki MPAY S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2016 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu […]

SZCZEGÓŁY

Raport kwartalny za I kwartał 2016 roku

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące spółkę: Maciej Orzechowski – Prezes […]

SZCZEGÓŁY

Raport Roczny mPay S.A. za rok 2015

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości Raport Roczny za rok obrotowy 2015. PODSTAWA PRAWNA § 5 ust.1 pkt 2 i ust. 6.1-6.3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i […]

SZCZEGÓŁY

Raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku

Zarząd MPAY S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku. Załączniki: Raport-kwartalny-iv-kw-2015.pdf rozmiar: 603.1 kB Osoby reprezentujące spółkę: Maciej Orzechowski – Prezes Zarządu

SZCZEGÓŁY

Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku

Zarząd MPAY S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2015 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w […]

SZCZEGÓŁY