Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku

Zarząd MPAY S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2014 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w […]

SZCZEGÓŁY

Raport kwartalny za II kwartał 2014 roku

Zarząd MPAY S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2014 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w […]

SZCZEGÓŁY

Raport kwartalny za I kwartał 2014 roku

Zarząd MPAY S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2014 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w […]

SZCZEGÓŁY

Raport Roczny MPAY SA za rok 2013

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu Raport Roczny za rok obrotowy 2013. PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu […]

SZCZEGÓŁY

Raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku

Zarząd MPAY S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w […]

SZCZEGÓŁY

Raport kwartalny za III kwartał 2013 roku

Zarząd MPAY S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2013 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w […]

SZCZEGÓŁY

Raport kwartalny za I kwartał 2013 roku

Zarząd MPAY S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2013 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w […]

SZCZEGÓŁY

Raport Roczny MPAY SA za rok 2012

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu Raport Roczny za rok obrotowy 2012. PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu […]

SZCZEGÓŁY

Raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku

Zarząd MPAY S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w […]

SZCZEGÓŁY

Raport kwartalny za III kwartał 2012 roku

Zarząd MPAY S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2012 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w […]

SZCZEGÓŁY