Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu Raport Kwartalny za I kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1), ust. 4.1. i ust. 4.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Maciej Orzechowski – Prezes Zarządu

Załączniki

Podziel się ze znajomymi