Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku

Zarząd spółki pod firmą mPay S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2020 roku wraz z prezentacją. PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 […]

SZCZEGÓŁY

Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku

Zarząd spółki pod firmą mPay S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2020 roku. PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO […]

SZCZEGÓŁY

Raport Roczny mPay S.A. za 2019 rok

Zarząd spółki pod firmą mPay SA z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje raport okresowy roczny za rok obrotowy 2019 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019. Podstawa prawna: §5 […]

SZCZEGÓŁY

Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie publikuje Raport Kwartalny za III kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym […]

SZCZEGÓŁY

Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie publikuje Raport Kwartalny za II kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym […]

SZCZEGÓŁY

Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie publikuje Raport Kwartalny za I kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie […]

SZCZEGÓŁY

Raport Roczny mPay S.A. za 2018 rok

Zarząd spółki pod firmą mPay SA z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje raport okresowy roczny za rok obrotowy 2018 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018. Podstawa prawna: §5 […]

SZCZEGÓŁY

Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu Raport Kwartalny za II kwartał 2018 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1), ust. 4.1. i ust. 4.2. Załącznika nr 3 […]

SZCZEGÓŁY

Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu Raport Kwartalny za I kwartał 2018 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1), ust. 4.1. i ust. 4.2. Załącznika nr 3 […]

SZCZEGÓŁY

Raport Roczny mPay S.A. za 2017 rok mPay Spółka Akcyjna

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu Raport Roczny za rok obrotowy 2017. Załączniki List Zarządu do Akcjonariuszy mPay SA Wybrane dane finansowe mPay SA Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki mPay SA […]

SZCZEGÓŁY