Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Warsicki – Prezes Zarządu

Załączniki

Podziel się ze znajomymi