Raport okresowy EBI 6/2023 Raport Roczny mPay Spółka Akcyjna za 2022 rok

Data publikacji 21 marca 2023 r.

Zarząd spółki pod firmą mPay SA z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje raport okresowy roczny za rok obrotowy 2022 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Andrzej Basiak – Prezes Zarządu
  • Karol Zielinski – Członek Zarządu

Raport roczny mPay za rok 2022

Wyniki finansowe mPay za rok 2022 – prezentacja

Załącznik nr 1 – Sprawozdanie finansowe spółki mPay z informacją dodatkową za rok 2022

Załącznik nr 2 – Sprawozdanie z działalności spółki mPay za rok 2022

Załącznik nr 3 – Oświadczenie zarządu spółki mPay do raportu rocznego za rok 2022

Załącznik nr 4 – Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego spółki mPay za rok 2022

Załącznik nr 5 – Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego spółki mPay za rok 2022

 

Podziel się ze znajomymi