Raport kwartalny za I kwartał 2023 mPay Spółka Akcyjna

Zarząd spółki pod firmą „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2023 roku wraz z prezentacją.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i  okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Andrzej Basiak – Prezes Zarządu
  • Karol Zielinski – Członek Zarządu

 

149439-mpay-sa-raport-1q2023r.149440-mpay-wyniki-raport-i-prezentacja-za-1q-2023r

149440-mpay-wyniki-raport-i-prezentacja-za-1q-2023r

Podziel się ze znajomymi