Wykaz Akcjonariuszy

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 07.10.2015 r.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd mPay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej informacji wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZA Spółki, które odbyło się w dniu 07.10.2015 r.:
1. Grupa „LEW” S.A. – posiadający 42 308 000 szt. akcji i 42 308 000 głosów ogółem , co stanowiło 42 308 000 głosów na WZA i 94,43% w głosach na NWZA
Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Maciej Orzechowski Prezes Zarządu
Podziel się ze znajomymi