Wygaśnięcie umowy z autoryzowanym doradcą Stein Capital Advisors sp. z o.o.

Zarząd mPay S.A. („mPay”, „Emitent”) informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 13/2015 z dnia 2 października 2015 roku o zawarciu ze Stein Capital Advisors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w zakresie wprowadzenia 4.000.000 akcji serii M Emitenta do obrotu w ramach alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, w wyniku zrealizowania postanowień ww. umowy ulegnie ona wygaśnięciu z dniem dzisiejszym, tj. z dniem 8 grudnia 2016 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Maciej Orzechowski – Prezes Zarządu
Podziel się ze znajomymi