Raport bieżący 3/2020 Wstępne szacunkowe dane finansowe za 2019 rok – uzupełnienie

Zarząd spółki działającej pod firmą mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne szacunki wyników finansowych Spółki za 2019 rok.

Spółka informuje, że przedstawione dane finansowe są szacunkowe, a ich obliczenia zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu i mogą różnić się od ostatecznego wyniku finansowego Spółki za 2019 rok, który będzie znany po zamknięciu ksiąg rachunkowych.

Uzupełnienie: Przy publikacji raportu bieżącego nr 2/2020 z przyczyn technicznych nie został załączony plik zawierający wstępne szacunkowe dane finansowe za 2019 rok.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Wstępne szacunkowe dane finansowe za 2019 rok MPAY S.A.

Podziel się ze znajomymi