Usunięcie awarii serwera produkcyjnego dla aplikacji „mPay płatności mobilne”.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 01/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż awaria serwera produkcyjnego dla aplikacji „mPay płatności mobilne” została usunięta w dniu dzisiejszym w godzinach porannych i od tego momentu aplikacja „mPay płatności mobilne” funkcjonuje bez zakłóceń.

Data sporządzenia raportu:

1 lutego 2018 roku

Podziel się ze znajomymi