Rezygnacja osoby zarządzającej mPay S.A.

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 7 maja 2018 roku Pan Maciej Orzechowski, Prezes Zarządu, złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa i Członka Zarządu Emitenta ze skutkiem na 31 maja 2018 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Maciej Orzechowski – Prezes Zarządu
Podziel się ze znajomymi