Raport ESPI 78/2023 mPay SA podpisał Umowę Handlową z E100 Power Max spółka z ograniczoną

Zarząd spółki działającej pod firmą mPay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka”, „mPay”_ niniejszym informuje, że Spółka w dniu 20 grudnia 2023 r. w godzinach wieczornych po sesji podpisała ze spółką E100 Power Max spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Pory 78/7, 02-757 Warszawa, REGON: 381082847, NIP: 5213837842, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000745494 _”E100″_ Umowę Handlową określającą warunki współpracy _”Umowa Handlowa”_.

Spółka mPay na mocy zawartej umowy z E100 udostępni Klientom możliwość płatności za zrealizowane tankowanie z poziomu własnej aplikacji mobilnej.

Strony ustaliły proces sprzedaży, który umożliwi wybór stacji benzynowej dostępnej w ofercie E100, dystrybutora i finalnie możliwość wykonania transakcji z użyciem wygodnej dla Klienta płatności mobilnej.
Spółki zgodnie ustaliły plany wdrożeniowe na rok 2024, które dotyczą zarówno rozwoju segmentu B2C jak i oferty skierowanej dla Klienta B2B. Spółka E100 w Europie obsługuje ponad 20 tys. stacji benzynowych.

Zarząd uznaje rozpoczęcie współpracy z E100 za znaczącą umowę ze względu na jej wartość oraz potencjalny wpływ na rozwój mPay oraz prawdopodobnie istotne znaczenie przedmiotowej informacji dla oceny przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Spółki.

Podstawa prawna: 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podziel się ze znajomymi