Raport ESPI 66/2023 mPay SA podpisał list intencyjny z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA MPAY S.A.

Zarząd spółki działającej pod firmą mPay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka”, „mPay”_ niniejszym informuje, że Spółka w dniu 10 listopada 2023 r. podpisała ze spółką Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, REGON: 00204951300000, NIP: 5260307991, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094881 _”KUKE”_ list intencyjny określający wstępne warunki współpracy _”List Intencyjny”_.
Strony postanowiły nawiązać współpracę w celu wdrożenia i realizacji usług w ramach produktu ubezpieczeniowego KUKE przy wykorzystaniu możliwości systemów mPay. Nowo powstałe produkty zostaną przygotowane specjalnie dla Klientów mPay i będą nim dedykowane w całkowicie zdalnym procesie sprzedaży włącznie z finalizacją umowy i opłaceniem składki z poziomu aplikacji. Spółki rozmawiają o produktach unikatowych na rynku i nierozpowszechnionych na rynku polskim.
Prace nad szczegółowym zakresem współpracy stron, założeniami ww. produktu oraz jego obsługą przez mPay zostaną rozpoczęte przez strony po wdrożeniu oraz fazie stabilizacji nowego systemu informatycznego w KUKE.
Niniejszy List Intencyjny obowiązuje do czasu podpisania Umowy o Współpracy, jednak nie dłużej niż w okresie do 12 miesięcy od daty jego podpisania.
Zarząd uznaje List Intencyjny za znaczącą umowę ze względu na jej wartość oraz potencjalny wpływ na rozwój mPay oraz prawdopodobnie istotne znaczenie przedmiotowej informacji dla oceny przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Podziel się ze znajomymi