Raport ESPI 62/2023 mPay SA podpisał wstępne warunki współpracy z PayTree SA MPAY S.A

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka”, „mPay”_ niniejszym informuje, że Spółka w dniu 10 października 2023 r. zawarła ze spółką Paytree Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Polanki 19, 80-308 Gdańsk, REGON: 221973237, NIP: 5842733734, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000996923 _”PayTree”_ umowę określająca wstępne warunki współpracy _”Termsheet”_.

Strony postanowiły nawiązać współpracę mającą na celu oferowanie przez PayTree klientom mPay produktu finansowego. Produkt przygotowany w porozumieniu z Paytree, będzie unikatowy na rynku i dostępny w pełni zautomatyzowanym procesie E2E dostępnym wyłącznie dla Klientów mPay z poziomu aplikacji. Poniżej kluczowe założenia dalszej współpracy, które znajdą swoje odzwierciedlenie w finalnej umowie i projekcie wdrożenia:
a. mPay umieści proces wnioskowania i sprzedaży produktu PayTree w aplikacji;

b. Paytree deklaruje możliwość dostarczenia dla klientów mPay pożyczki w zakresie brandu, nazwy, procesu, uwzględniając w tym zakresie perspektywę i doświadczenie obu stron;
c. umowa dotycząca produktu zostanie podpisana z klientem przy wykorzystaniu metod komunikacji elektronicznej przez mPay w ramach aplikacji mPay, przy czym w ramach projektu strony uzgodnią akceptowalny prawnie proces;
d. Strony ustaliły że uruchomienie środków z pożyczki będzie następować na indywidulane konto klienta udostępnione mu w ramach aplikacji mPay.

Zarząd uznaje Termsheet za znaczącą umowę ze względu na jej wartość oraz potencjalny wpływ na rozwój mPay oraz prawdopodobnie istotne znaczenie przedmiotowej informacji dla oceny przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Podziel się ze znajomymi