Raport ESPI 59/2023 Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 30.09.2023r.

Zarząd Spółki „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości publicznej informacje na temat działalności handlowej Spółki w okresie 01-30.09.2023r.

Według danych pochodzących z systemu informatycznego, liczba kont użytkowników aplikacji „MPAY” na dzień 30.09.2023r. wynosiła 1,386 mln  i była większa
od liczby kont użytkowników na koniec sierpnia o 26 tys. 

Liczba kont użytkowników na dzień 30.09.2022r. wynosiła 1,059 tys., co oznacza dynamikę  wzrostu liczby użytkowników w ujęciu rocznym w wysokości 130,9%.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podziel się ze znajomymi