Raport bieżący ESPI 18/2023 Podpisanie aneksu do umowy przedwstępnej z GPW S.A. i GPW Private Market

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 172708 _”Spółka”, „mPay”_ niniejszym informuje, że Spółka w dniu 31 marca 2023 r. Spółka zawarła aneks do umowy przedwstępnej o świadczenie usług operatora płatności oraz weryfikacji tożsamości klienta ze spółką GPW Private Market SA z siedzibą w Warszawie _KRS: 923452_ oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA z siedzibą w Warszawie _KRS: 82312_ „GPW”_.
Aneks zmienia umowę przedwstępną, opublikowaną raportem ESPI 45/2022 oraz raportem ESPI 5/2023 w taki sposób, że termin zawarcia Umowy Przyrzeczonej nastąpi do dnia 30 kwietnia 2023 r. Jednocześnie Zarząd mPay SA podaje do publicznej wiadomości, że zakończył ze swojej strony uzgodnienia wszystkich parametrów Umowy Przyrzeczonej z GPW Private Market SA i GPW SA, a treść niniejszej Umowy Przyrzeczonej została przekazana do wewnętrznego zatwierdzania w systemie elektronicznym obiegu dokumentów. Intencją Stron jest podpisane Umowy Przyrzeczonej jak najwcześniej, a data 30.04.2023 jest datą graniczną, której Strony nie przewidują dalej przekraczać.

Podziel się ze znajomymi